Kontakt
Maschinenring Česká republika s.r.o.
Tuřanka 1222/115
627 00 Brno

Tel: +420 511 112 968
E-mail: office@maschinenring.cz
www.maschinenring.cz

IČO: 03157164
DIČ: CZ03157164
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83835.

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3942226349/0800
IBAN: CZ3008000000003942226349

 

Prohlášení o povinnosti poskytovat informace

(prohlášení o ochraně údajů)

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR). V těchto informacích o ochraně osobních údajů Vás budeme informovat o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci našich webových stránek.

Kontakt s námi

Pokud nás budete kontaktovat přes formulář na webových stránkách nebo e-mailem, budou u nás Vaše údaje uvedené za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících dotazů uloženy po dobu 1 roku, pokud není stanoveno jinak. Bez Vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Analýza webových stránek (pokud se používá jiná analýza webových stránek, prosím náležitě přeformulujte)

Tyto webové stránky používají službu pro analýzu webových stránke Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Váš počítač a umožňují analyzovat Vaše uživatelské chování při návštěvě webových stránek. Informace získané prostřednictvím souboru cookie o Vašem užívání těchto webových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Google se podílí na mechanismu pro předávání osobních údajů z EU do USA /EU-US Privacy Shield/ (srov. https://www.privacyshield.gov). Pro přenos údajů na server společnosti Google v USA je proto zajištěna přiměřená úroveň ochrany údajů.

Na základě aktivace funkce anonymizace IP na těchto webových stránkách Google předtím Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších smluvních státech Evropského hospodářského prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenesena plná IP adresa a tam zkrácena.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace používat pro účely vyhodnocování Vašeho užívání stránek tak, aby mohl sestavit zprávy o aktivitách na webových stránkách a mohl provozovateli webových stránek poskytnout další služby týkající se užívání webových stránek a internetu.

Ke zpracování dochází na základě zákonných ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas), pokud jste s používáním cookies souhlasili, a dále na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na statistickém vyhodnocení přístupů na našich webových stránkách.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením software svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce na těchto webových stránkách. Shromažďování údajů o Vašem užívání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), zasílaných soubory cookies společnosti Google, a jejich zpracování můžete zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče následující plugin, který je k dispozici pod následujícím odkazem.

Formuláře

Na našich webových stránkách naleznete formulář pro navázání kontaktu. Pokud napíšete své údaje, použijeme je pouze k účelu uvedenému právě ve formuláři (např. navázání kontaktu ohledně služby).

Vaše osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, dokud to bude nutné pro dosažení výše uvedených účelů, pro které se zpracovávají, pokud zákonné povinnosti uschovávat záznamy nevyžadují delší ukládání. Není-li stanoveno jinak, údaje se vymažou jeden rok po jejich zaznamenání.

Pokud nechcete dělat poptávku prostřednictvím webového formuláře, můžete se obrátit také přímo na naše pracovníky: osobně, telefonicky nebo e-mailem. Tyto informace naleznete zde: http://www.maschinenring.cz/kontakt

Vaše práva

Máte zásadní právo na přístup, opravu, výmaz osobních údajů, omezení, právo na přenositelnost osobních údajů, odvolání a právo vznést námitku. Domníváte-li se, že zpracování Vašich údajů je v rozporu s právem na ochranu osobních údajů, nebo že Vaše nároky na ochranu osobních údajů byly porušeny jiným způsobem, můžete si stěžovat u dozorového úřadu. V Rakousku je to úřad pro ochranu osobních údajů.

Zastihnete nás pod následujícími kontaktními údaji: http://www.maschinenring.cz/kontakt